Om oppmelding til praksiskandidateksamen

Du må melde deg opp til praksiskandidateksamen på www.privatistweb.no

Fristen for oppmelding i vårsemesteret er 1. februar, og i høstsemesteret 15. september

Når du melder deg opp til eksamen, må du samtidig betale en eksamensavgift; det betyr at du må ha tilgang til nettbanken din.

Det er eksamenskontoret i Vest Agder som organiserer privatisteksamener i fylket, og dersom du trenger å ta kontakt, finner du nødvendig informasjon her.