Velkommen til informasjonsmøter følgende datoer:

Høstens informasjonsmøter om fagbrev, yrkeskompetanse og studiekomptanse foregår tirsdager kl 16.00. Møt gjerne 5 minutter tidligere, da er vi til stede ved hovedinngangen for å lukke dere inn.

21. august: fagbrev og mulighet for samtale med veileder
28. august: yrkeskompetanse (helsesekretær, apotektekniker og tannhelsesekretær). Mulighet for samtale med veileder
28. august: studiekompetanse etter 23/5-regelen. Mulighet for samtale med veileder

NB! Frist for oppmelding til privatisteksamener er 15. september

25. september: fagbrev og yrkeskompetanse
30. oktober: fagbrev og studiekompetanse
27. november: fagbrev

Med forbehold om endringer. Ny informasjon legges ut dersom det blir endringer.
Møt opp i i første etasje på Fylkeshuset i Kristiansand (Tordenskjoldsgate 65).