Generell info om fagbrev for praksiskandidater

For at praksis/yrkeserfaring skal kunne vurderes for godkjenning, må du kunne dokumentere hvor lenge du har jobbet (fra dato til dato) og stillingsprosent eller antall timer. I tillegg må dokumentasjonen inneholde beskrivelse av arbeidsoppgaver. Dokumentasjonen må være signert av arbeidsgiver. Med grunnlag i dokumentasjonen vurderes relevans og allsidighet og til slutt antall måneders godkjenning/avkorting.

 

Om beregning av praksistid

Om praksiskandidateksamen

Om oppmelding til praksiskandidateksamen

Om oppmelding til fag- eller svenneprøve og krav til dokumentasjon

Om beregning av praksistid

 

Vurdering av praksis i: