Generell studiekompetanse kveld

Det er begrenset plass og søkere med voksenrett blir prioritert.
Søknadsfrist: 1. mars 2018 for oppstart august 2018.
Trykk her for å søkeKveldsskolen 2017
Romfordeling:

  • Engelsk:  tirsdag og torsdag: Odd G. Andreassen. Rom 2147

  • Norsk2: tirsdag og onsdag: Silje Thomassen, Rom 3113

  • Norsk1: tirsdag og onsdag: Vidar Waag, Rom 3146

  • Samfunnsfag/historie: mandager: Andreas Magnus, Rom 3137

  • Matte og naturfag: mandag og torsdag: Svein Winther, Ingjerd Bergland, Rom 3136

  • Matte og naturfag: mandag og torsdag: Svein Winther, Ingjerd Bergland, Rom 3134

  • Naturfag lab: mandag og torsdag: Svein Winther. Rom 3127/29

 

Oppstart av nye fag våren 2018:

Samfunnsfag: mandag 8.1 18.40

Matematikk 1p: mandag 15.1 kl 17.00Tilbud og fag på kveldsskolen:

Det kan bli endringer på timeplanen.

 

Time  Klokkeslett mandag tirsdag onsdag torsdag
1 17:00-17:40 NAT/1P HIS NOR1/2 NOR1/2 ENG  
2 17:45-18:25 NAT/1P HIS NOR1/2 NOR1/2 ENG  
3 18:40-19:20 NAT/1P SAM NOR1/2 NOR1 NAT/1P 2P 
4 19:25-20:05   SAM ENG   NAT/1P 2P 
5 20:10-20:50   SAM ENG   NAT/1P  

 

 

Det er mulig å ta alle fag over 2 år, hvis du har rett til opplæring ved inntaket. Kombinasjon av fagene kan da ikke velges fritt, men må tas i en bestemt rekkefølge.

Norsk 1: faget tas på ett år

Norsk 2: faget tas over 2 år

Test vil avgjøre om man tilbys Norsk 1 eller Norsk 2

Naturfag/Matematikk 1P tas i hver sin periode i løpet av et skoleår

Historie/Samfunnsfag tas i hver sin periode i løpet av et skoleår

Hvis du får tilbud om skoleplass, vil du får mer informasjon ved skolestart.