Om praksiskandidateksamen

Før du kan melde deg opp til den praktiske fag- eller svenneprøven, må du ha bestått vg3 praksiskandidateksamen som er en 5 timers skriftlig prøve.

Eksamensoppgaven består av en jobbsituasjon som er beskrevet, og du så skal skrive og forklare hvordan du vil handle i denne situasjonen. Eksamensoppgaver som er gitt tidligere, finner du her:

Kravet til vg3 praksiskandidateksamen er nedfelt i Forskriften til opplæringsloven § 3-55

NB! Tverrfaglig eksamen på VK1- nivå fra Reform 94 kan ikke erstatte praksiskandidateksamen i Kunnskapsløftet.

For «unntaksfagene» er det krav om å ha bestått en ekstra teorieksamen; dette følger av Forskriftens § 3-52 og direktoratets kommentarer til denne.

 

 

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31