Om beregning av praksistid

Her følger informasjon som kan hjelpe deg å regne sammen hvor langt du har kommet i forhold til de 60 eller 67 månedene med praksis som er kravet for praksiskandidater:

1750 arbeidstimer er 1 år
150 timer er 1 måned
37.5 timer er 1 uke
7.5 timer er 1 dag

Forskriften til opplæringsloven § 11-10 og 11-11 gir retningslinjer for godskriving av teoriopplæring i Kunnskapsløftet og i tidligere reformer. I hovedsak gjelder følgende:

Dersom du har fullført og bestått hele opplæringsår og opplæringen er direkte rettet mot det faget du skal ta fag- eller svenneprøve i, vil du kunne få godskrevet 12 måneder for hvert år. Fullført og bestått opplæringsår som er rettet mot andre fag, vil kunne gi avkorting på inntil 6 måneder.

Du kan hente flere detaljer om godskriving/avkorting av praksis her.

 

 

 

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31