Fagbrev for praksiskandidater i helsearbeiderfaget: vurdering av praksis

For at praksis/yrkeserfaring skal kunne vurderes for godkjenning, må du kunne dokumentere hvor lenge du har jobbet (fra dato til dato) og stillingsprosent eller antall timer. I tillegg må dokumentasjonen inneholde beskrivelse av arbeidsoppgaver. Dokumentasjonen må være signert av arbeidsgiver. Med grunnlag i dokumentasjonen vurderes relevans og allsidighet og til slutt antall måneders godkjenning/avkorting.

Her følger eksempler på praksis som kan godkjennes:

  • Assistent i eldreomsorgen innen pleie og hjemmesykepleie: dokumentert praksis kan godkjennes
  • Assistent ved dagsenter/aktivitetssenter for eldre: dokumentert praksis kan godkjennes
  • Assistent innen psykisk helsevern (institusjon eller dagsenter): dokumentert praksis kan godkjennes
  • Assistent ved rusbehandlingsinstitusjon: dokumentert praksis kan godkjennes
  • Dagsenter HVPU: dokumentert praksis kan godkjennes
  • Personlig assistent: dokumentert praksis kan godkjennes
  • Hjemmehjelp: dokumentert praksis kan godkjennes
  • Renholdsassistent: dokumentert praksis kan godkjennes
  • Egne barn: max 3 måneder (uansett hvor mange barn)
  • Eget barn med særlig behov for pleie: ved beskrivelse av særlige omsorgsoppgaver kan erfaringen godkjennes utover 3 måneder


Praksis kan tilegnes gjennom jobb, frivillig arbeid eller utplassering i praksis gjennom NAV. NB! Når en totalvurdering foretas i forhold til når man kan være klar for å avlegge den praktiske fag- eller svenneprøve, legges det vekt på bredden i praksis/yrkeserfaring. Dersom du for eksempel bare har jobbet som personlig assistent, kan den arbeidserfaringen du har fått, være noe «smal» i forhold til kompetansemålene for helsearbeiderfaget, og det anbefales at du skaffer deg noe praksis innenfor pleie av eldre for å være bedre forberedt til både praksiskandidateksamen og fag-/svenneprøven. Krav til allsidighet kan du lese om i Forskriften til opplæringsloven § 11-12 <ahref="http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-046.html#11-12">

Fullført og bestått hele opplæringsår i Kunnskapsløftet eller tidligere, kan også godkjennes og gi avkorting, avhengig av hvor relevant opplæringen er.
<ahref="veiledning/fagbrev/praksiskandidat">

Mer info om dette finner du ved å klikke her.

 

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31