Fagbrev for praksiskandidater i barne- og ungdomsarbeiderfaget: vurdering av praksis

For at praksis/yrkeserfaring skal kunne vurderes for godkjenning, må du kunne dokumentere hvor lenge du har jobbet (fra dato til dato) og stillingsprosent eller antall timer. I tillegg må dokumentasjonen inneholde beskrivelse av arbeidsoppgaver. Dokumentasjonen må være signert av arbeidsgiver. Med grunnlag i dokumentasjonen vurderes relevans og allsidighet og til slutt antall måneders godkjenning/avkorting.

Her følger eksempler på praksis som kan godkjennes:

 • Egne barn: max 3 måneder (uansett hvor mange barn)
 • Dagmamma/praktikant: max 3 måneder
 • Støttekontakt for barn og ungdom under 18 år: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Dagsenter HVPU: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Assistent i barnehage, ved SFO eller i skole: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Assistent ved barnevernsinstitusjon: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Arbeid ved kommunal fritidsklubb: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Trener for barn og ungdom: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Fosterhjem/beredskapshjem: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Korleder for barn og ungdom: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Menighetsarbeid for barn og ungdom: dokumentert praksis kan godkjennes
 • Barneklubb man driver på eget initiativ (uten pedagogisk veiledning): max 3 måneder

 

Praksis kan tilegnes gjennom jobb, frivillig arbeid eller utplassering i praksis gjennom NAV.

NB! Når en totalvurdering foretas i forhold til når man kan være klar for å avlegge den praktiske fag- eller svenneprøve, legges det vekt på bredden i praksis/yrkeserfaring. Dersom du for eksempel bare har jobbet som personlig assistent, kan den arbeidserfaringen du har fått, være noe «smal» i forhold til kompetansemålene for helsearbeiderfaget, og det anbefales at du skaffer deg noe praksis innenfor pleie av eldre for å være bedre forberedt til både praksiskandidateksamen og fag-/svenneprøven.

 

Krav til allsidighet kan du lese om i Forskriften til opplæringsloven § 11-12 her:
http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-046.html#11-12


Fullført og bestått hele opplæringsår i Kunnskapsløftet eller tidligere, kan også godkjennes og gi avkorting, avhengig av hvor relevant opplæringen er.

Mer info om dette finner du ved å klikke her.

 

 

 

 

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31