**DENNE SIDEN ER UNDER OPPDATERING PÅ GRUNN AV ENDRING I LOVVERKET**
Voksnes rett til videregående opplæring

Voksnes rett til videregående opplæring omfatter både videregående skole og fagopplæring.
Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring,
har etter søknad rett til videregående opplæring. Denne retten gjelder fra det året de fyller 25 år.

Fullført videregående opplæring har du dersom du har studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller annen yrkeskompetanse (eks. helseservicefag).
Dersom du har fullført med stryk i et eller flere fag, har du ikke rett til å få dekket utgiftene til ny opplæring.

Fylkeskommunen har ansvar for at det gis tilbud innen videregående opplæring
Opplæringen er gratis. Tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter dekkes ikke, men det kan være mulighet for lån og stipend i lånekassen.

Det er mulig å få godskrevet tidligere utdanning og erfaring i forhold til kompetansebevis, vitnemål eller fag-/ svennebrev.

 

Hvordan søke på opplæring?
Når du som voksen skal søke opplæring benytter du denne siden: vigo.no/voksenopplæring.
Du kan velge mellom fem alternativer for elektronisk ID når du skal logge inn: MinID, BankID, Buypass, BankID på mobil eller Commfides.

På den siste siden i søknaden får du tre ønsker. Her ser vi at mange krysser av feil.
For å prøve å unngå feil, vil vi gi en kort beskrivelse nedenfor av valgene man har.

Veiledning:Om du bare ønsker veiledning hos en av våre karriereveilderer, er det lettere for deg å bare kontakte oss her.
Så kan du heller søke opplæring eller realkompetansevurdering senere hvis det blir aktuelt.
Ønsker du derimot å søke opplæring, i tillegg til å snakke med oss, kan du godt krysse av for veiledning.

Opplæring: Når du har bestemt deg for hva slags opplæring du vil ha så krysser du av her.
I tillegg til å velge sluttkompetanse.

Realkompetansevurdering: Dette er all kunnskap og ferdigheter som er tilegnet gjennom utdanning,
lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.
En realkompetansevurdering kan gi deg en formell dokumentasjon, et kompetansebevis,
ved at din realkompetanse vurderes opp mot læreplaner i videregående opplæring.
De læringsmålene som eventuelt blir godkjent, føres inn i kompetansebeviset,
med vurderingen «Godkjent».
Kompetansebeviset kan gjøre deg mer attraktiv i arbeidsmarkedet
eller føre til avkortet skole-/studietilbud.