I videregående opplæring er det ca. 180 programområder som fører fram til yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev. Disse kalles lærefag. I lærefag starter du opplæringen i videregående skole, og som regel avslutter du opplæringen med læretid i bedrift, som lærling eller lærekandidat. I de fleste lærefag foregår de to første årene av opplæringen i skole, Vg1 og Vg2. Deretter følger Vg3 med to års læretid i bedrift, hvorav ett år er opplæring og ett år er verdiskaping. Vanligvis tar det fire år å få fag- eller svennebrev for lærlinger ellerkompetansebevis for lærekandidater. I noen få lærefag er det et Vg3 i skole før opplæringen avsluttes med ett og et halvt eller to års læretid i bedrift.

Lærling: Dersom du tar sikte på å avlegge fag- eller svenneprøven i et lærefag, kan du inngå lærekontrakt med en lærebedrift.

Lærekandidat: Dersom du tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve, en kompetanseprøve, kan du inngå opplæringskontrakt med en lærebedrift.

Hvis det i løpet av læretiden viser seg at du likevel kan oppnå yrkeskompetanse, kan opplæringskontrakten, etter samtykke fra fylkeskommunen, endres til ordinær lærekontrakt med fag-/svennebrev som mål. Lærekandidater som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Behovet for spesialundervisning må være bekreftet i en sakkyndig vurdering fra PPT. Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan for spesialundervisningen. For mer informasjon: vilbli.no

 

Opplæringskontor i Agder

Teknikk og industriell produksjon:

Opplæringskontoret for teknikk og industriell produksjon
www.agder.otek.no

38 02 26 00

Bygg- og anleggsteknikk:

Opplæringskontoret for bygg og anleggsfag
www.byggopp.no
466 84 200


Opplæringskontoret for tømrerfaget Kristiansand
www.byggmesterforeningen.no/
38 02 26 00

Murmestrenes Opplæringskontor
www.byggmesterforeningen.no/
38 02 26 00

Opplæringskontoret for Rørleggerfaget
www.byggmesterforeningen.no/
38 02 26 00

Malermestrenes Opplæringskontor
www.malermesterlaug.no/
38 09 70 18

Opplæringskontor for treteknikkfagene
www.agder-tresenter.no/
913 94 261

Design og håndverk:

Opplæringskontor For Frisører I Agder
38 02 76 00

 

Elektrofag:

Elektrofagenes Opplæringskontor Sørlandet
www.eosor.no/
38129650

 

Helse- og oppvekstfag:

 

Naturbruk:

 

Resturant- og matfag:

Opplæringskontoret for mat og servicefag
www.matogservicefag-agder.no
38026766

Service og samferdsel:

Opplæringskontoret for mat og servicefag
www.matogservicefag-agder.no
38026766

Opplæringskontoret for Transportfagene i Agder
agder.transportfag.no/
959 32 116