Veiledningssamtalen

Karriereveiledning - noe for deg?

Ønsker du noen å snakke med om din jobbsituasjon?

Vurderer du å søke ny jobb, men er usikker på hvilke muligheter du har?

Tenker du på etterutdanning eller omskolering? Vil du tilbake til arbeidslivet etter noen år hjemme?

Mange av oss vil i løpet av et yrkesliv stå overfor flere valg, og noen ganger kan det oppleves som utfordrende. Dessuten er arbeidsmarkedet i stadig endring, og det stilles krav til at vi fornyer kunnskap og ferdigheter. Vi på karrieresenteret har en grunnleggende tro på at alle mennesker er verdifulle og har noe å bidra med. Er du klar over dine styrker og hva du egentlig ønsker? Vi kan ikke gi deg raske løsninger, men bidra til å øke din bevissthet om hvordan du skal komme deg videre. Våre samtaler er fortrolige og konfidensielle. Her kan du lese våre etiske rettningslinjer.

 

Nyttig å tenke på før veiledningssamtalen:

 • Hva er den viktigste grunnen til at du vil ha karriereveiledning?
 • Hvordan ser dine ønsker for fremtiden ut? Hva drømmer du om?
 • Hva tror du skal til for at du skal kunne oppnå det du ønsker?
 • Hva er dine største utfordringer i forhold til fremtidig jobb - eller utdanningssituasjon slik du ser det?
 • Hvordan vil du beskrive deg selv som person?
 • Hva opplever du er viktig for at du skal trives på en arbeidsplass?
 • Når har du følt trivsel og mestring i skole- eller jobbsammenheng?
 • Hva er du spesielt god på?
 • Hvilken kompetanse eller egenskaper trenger du å utvikle eller jobbe med fremover?
 • Hva hindrer deg i å komme videre?
 • Hva kan hjelpe deg å komme videre?