Realkompetanse er all kunnskap og ferdigheter som er tilegnet gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte.

En realkompetansevurdering kan gi deg en formell dokumentasjon, et kompetansebevis, ved at din realkompetanse vurderes opp mot læreplaner i videregående opplæring. De læringsmålene som eventuelt blir godkjent, føres inn i kompetansebeviset med vurderingen «Godkjent». Kompetansebeviset kan gjøre deg mer attraktiv i arbeidsmarkedet eller føre til avkortet skole-/studietilbud.

Realkompetansevurdering er gratis for voksne med rett til videregående opplæring.

Hvordan får jeg realkompetansevurdering?
Søknad om realkompetansevurdering gjøres via http://www.vigo.no. Du velger "voksenopplæring/realkompetansevurdering".
Du kan velge mellom fem alternativer for elektronisk ID når du skal logge inn: MinID, BankID, Buypass, BankID på mobil eller Commfides.


Høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller minst 25 år i løpet av opptaksåret, kan søke om opptak til enkeltstudier på grunnlag av realkompetanse. Dersom studiet har spesielle opptakskrav, må også disse oppfylles.

Hvert enkelt lærested bestemmer hva som gir realkompetanse til sine studier. Dette betyr at samme type studium kan ha forskjellige krav til realkompetanse ved ulike læresteder. En vurdering ved ett lærested gjelder ikke for opptak til andre læresteder. For å få informasjon om de konkrete kravene til realkompetanse, må du ta kontakt med hvert enkelt lærested.

Les mer om dette på
samordnaopptak.no